« terug naar vorige pagina

Vragen rondom het levenseinde

Mogelijk heeft u wel eens nagedacht over uw levenseinde, misschien zelfs omdat u weet dat u niet lang meer te leven heeft. Een naderend levenseinde kan vele vragen oproepen. Een daarvan kan zijn: welke mogelijkheden zijn er om mijn sterven draaglijk te maken?

Dit lijden verlichten, het lijden draaglijk maken, is één van de belangrijke taken voor ons als huisarts. Er zijn veel mogelijkheden om het lijden te verlichten, maar soms zijn die onvoldoende en kan de vraag naar palliatieve sedatie of euthanasie ontstaan.

Veel informatie over deze onderwerpen vindt u op thuisarts.nl. Maar mogelijk bent u ook geïnteresseerd in hoe wij hier als huisartsen over denken.

Bij palliatieve sedatie geeft een arts u medicijnen waardoor u gaat slapen. Dit is een mogelijkheid voor als u aan het einde van uw leven veel pijn heeft, of bijvoorbeeld erg benauwd bent. Door de palliatieve sedatie slaapt u en heeft u geen last meer van de pijn of benauwdheid.’

Als u vindt dat u ondraaglijk lijdt en er is geen uitzicht meer op verbetering, dan kunt u uw huisarts vragen uw leven te beëindigen. Dit heet euthanasie. Al decennia lang is voor dit onderwerp veel aandacht in de media. Wij vinden het van belang duidelijk te maken dat wij hier in principe toe bereid zijn. Twee punten zijn daarbij van essentieel belang. Enerzijds zal de situatie moeten voldoen aan de geldende juridische zorgvuldigheidseisen. Anderzijds zal het verzoek voor ons invoelbaar moeten zijn en te rijmen met onze persoonlijke moraal.

Al is hierboven kortweg iets geschetst over ons standpunt rondom levenseinde-vragen, het allerbelangrijkste blijft een persoonlijk gesprek hierover. Schroom niet een afspraak te maken voor een gesprek hierover met een van ons.

S. Naeff
B.R. Westra